PS WEB SOLUTION ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΡΕΕΕΕ!!!!!: Αντιμετώπιση του χάους με... χάος

Τρίτη 28 Αυγούστου 2012

Αντιμετώπιση του χάους με... χάος

Share This To YourBlog.biz

Για διαχείριση υψηλής έντασης κοινωνικών αντιδράσεων προε­τοιμάζεται η αστυνομία ενόψει του φθινοπώρου εξαιτίας της απόγνωσης στην οποία θα περιέλθουν πολλά νοικοκυριά, μπροστά μάλιστα στην αναπόφευκτη προοπτική του οικο­νομικού αδιεξόδου εξαιτίας των ασήκω­των φέτος οικονομικών βαρών, τα οποία ούτως ή άλλως φορτώνονται οι ελληνι­κές οικογένειες κάθε Σεπτέμβριο.

Όπως, δε, αποφαίνονταν χαρακτηρι­στικά αξιωματούχοι του Σώματος, που συμμετέχουν στον σχεδιασμό των μέ­τρων για την αντιμετώπιση ασυνήθι­στων μέχρι σήμερα σε παλμό, συμμετο­χή και εκρηκτικό κλίμα διαδηλώσεων, η προετοιμασία αυτή μοιάζει ουσιαστικά με απονενοημένη προσπάθεια διαχείρι­σης του... χάους!

Το μέτρο και τον παλμό για το μέγε­θος και τον βαθμό προβληματισμού της ηγεσίας του ένστολου κατασταλτικού μηχανισμού τον έδωσε ο ίδιος ο υπουρ­γός Νίκος Δένδιας. Σε συνέντευξή του στη «Real News » της περασμένης Κυρι­ακής, είπε μεταξύ άλλων:

«Το ζήτημα δεν είναι πόσες συγκε­ντρώσεις περιμένουμε. Σε περιόδους

οικονομικής κρίσης είναι δικαιολογημέ­νο άλλωστε να υπάρχουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Το μεγάλο ζήτημα είναι, μέσα από διάλογο με κόμματα, αυτοδι­οίκηση και συνδικαλιστικούς φορείς, να βρούμε ένα modus vivendi για τις συ­γκεντρώσεις, το οποίο να προστατεύει απόλυτα το συνταγματικά κατοχυρωμέ­νο δικαίωμα της διαμαρτυρίας, αλλά να προστατεύει παράλληλα και την ομαλή ζωή της πόλης».Ο... «Αίαντας»

Η είδηση όμως «βγήκε» από το αμέ­σως επόμενο ερώτημα για την κατάχρη­ση βίας και χημικών. «Ανεξάρτητα από το ποιος είχε κατηγορηθεί και πότε, η εκτεταμένη χρήση χημικών είναι αλή­θεια ότι δημιουργεί προβλήματα στους ειρηνικά διαμαρτυρόμενους πολίτες (οι οποίοι υφίστανται τις συνέπειες εξαιτί­ας των λίγων ταραχοποιών), στους κα­τοίκους, όπως και στο ίδιο το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας. Για τον ίδιο λό­γο θα συσταθεί επιτροπή στο Υπουργείο μας, το οποίο θα εξετάσει εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης εκτεταμένων επεισοδίων, όπως π.χ. η ρίψη νερού».

Εν τω μεταξύ, μάλλον αρμοδιότητας... ψυχολόγου είναι η ονομασία που επέλεξαν ν’ αποδώσουν σ’ αυτό το... «συμπαθές», εξ αυτής και μόνο της ονομασίας του, τετράτροχο καταβρεχτήρι που διαθέτει η ΕΛ.ΑΣ. Άγνωστο γιατί και εξαιτίας ποιων... αβυσσαλέων συνειρμών, ο νονός του θηριώδους δι­ανεμητή ύδατος επέλεξε να το φωνάζει «Αίαντα». Άγνωστοι αι βουλαί του...

Πλην όμως ο εξίσου συμπαθής Δένδιας φαίνεται ότι έπεσε θύμα και αυτή τη φορά της βιασύνης του, παρακάμπτο­ντας ένα διάσημο απόφθεγμα που απο­δίδεται στον Χίλωνα τον Λακεδαιμόνιο: «Μη προτρεχέτω η γλώττα της διανοί­ας!»

Κι αυτό διότι, όπως εξηγούν αξιωμα­τικοί τής - εξίσου κι ακόμα παραπάνω συμπαθούς - συνομοταξίας των αστυ­νομικών των ΜΑΤ, τέτοια σχέδια, για να εφαρμοστούν, χρειάζονται περισ­σότεροι του ενός «Αίαντες» («Τιτάνες» θα τους λέγαμε, εμείς συνεισφέροντας ταπεινά στην οργιώδη αναζήτηση εντυ­πωσιακών ονομάτων από το υπουργείο και την ΕΛ.ΑΣ.) και προαπαιτείται η εκ­παίδευση του προσωπικού.

Ωστόσο, τέτοια πράγματα δεν έχουν γίνει ούτε έχει προγραμματιστεί κάτι σχετικό, συμπληρώνουν οι ίδιοι αξιωμα­τικοί, μη παραλείποντας να εκφράσουν τον πόνο και την αγανάκτησή τους λέ­γοντας ότι «εδώ έχουμε να εκπαιδευ­τούμε 5 χρόνια σε άλλα, πιο απαραίτη­τα διαχείρισης καταστάσεων σενάρια, ο Αίαντας μας μάρανε τώρα».

Συμπέρασμα; Πάλι θα ξεκαπνίσει το όπλο εκτόξευσης και η φυσούνα ψεκα­σμού του χημικού πάνω στον δύσμοιρο διαδηλωτή. Πέρα από την όποια πλάκα, πάντως, η Αστυνομία κάνει εντατικές προετοιμασίες κι εκπαιδεύεται και επί χάρτου και με συντηρητικές ασκήσεις για την αντιμετώπιση μαζικών και κα­θημερινών διαδηλώσεων και, κυρίως, προϊούσας έντασης ταραχών.Για το μεταναστευτικό

Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που οι ιθύνοντες νόες της Κατεχάκη επεξεργά­ζονται σχέδια και απεργάζονται στρατη­γικές εφαρμογές προκειμένου να βρε­θούν ανώδυνες και λυσιτελείς λύσεις είναι το μεταναστευτικό ζήτημα.

Όπως φαίνεται, ενώ η βερμπαλιστική επιχείρηση... «Ξένιος Ζευς» (Θου Κύριε) έχει τύχει της αποδοχής του κόσμου στην πρωτεύουσα και προϊόντος του χρόνου οι αντιδράσεις των κατοίκων σε Μενίδι και Θρακομακεδόνες κάμφθηκαν αναφορικά με τη μεταφορά και τον στρατωνισμό μεταναστών στις εγκατα­στάσεις των αστυνομικών σχολών της Αμυγδαλέζας, το ύπουλο στρατήγημα της μεταφοράς νύχτα κρατούμενων με­ταναστών στις αστυνομικές σχολές της Ξάνθης και της Κομοτηνής και η διαφαι­νόμενη προοπτική μετατροπής της Θρά­κης σε «χωνευτήρι» και «χωματερή» των εκδιωγμένων στα πογκρόμ ξενηλασίας, συνιστούν μια άλλη εστία έντασης και ταυτόχρονα σοβαρής κρίσης.

Σε δηλώσεις του ο Δένδιας έκανε γνω­στό ότι σε πρώτη φάση θα δημιουργη­θούν οκτώ κέντρα φιλοξενίας, αλλά σε δεύτερη θα είναι ακόμη περισσότερα και θα δημιουργηθούν στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις, έσπευσε να πει: «Κατανοώ τις αντιδράσεις, αλλά δεν τις δικαιολογώ. Θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι το “όχι εδώ, πηγαίνετε αλλού” πρέπει να σταματή­σει. Ουδείς κίνδυνος δημιουργείται άλ­λωστε για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς πρόκειται για κλειστά και καλά φυλασ­σόμενα κέντρα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες και στις υπόλοιπες – πέρα από αυτές που κατα­σκευάστηκαν άρον - άρον από τον Χρυσοχοΐδη – υπό κατασκευή πτέρυγες της Αμυγδαλέζας, ώστε να είναι σε θέση το στρατόπεδο κράτησης μεταναστών να φιλοξενήσει περίπου 1.200 άτομα.

Την ίδια ώρα, όπως σημειώνουν οι ίδι­ες πηγές, το υπουργείο τείνει να καταλή­ξει σε 15 στρατόπεδα που εκχωρούνται από το υπουργείο Άμυνας σε Θράκη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κοζάνη και Ατ­τική, στο καθένα από τα οποία η προσ­δοκία είναι να δημιουργηθούν 2.000 θέσεις κράτησης. Ήδη τις τελευταίες ημέρες στη Θράκη βρίσκεται συνεργά­της του δημάρχου Αθηναίων για να επι­σκεφθεί και να σχηματίσει άποψη για τη διάταξη και τη λειτουργία των κέντρων κράτησης.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό ασφάλειας και υγι­εινής, κάθε στρατόπεδο θα πρέπει να συγκροτείται από ανεξάρτητες πτέρυ­γες με μάξιμουμ χωρητικότητα τις 300 θέσεις. Το πρόβλημα που ανακύπτει με την ίδρυση και λειτουργία των στρατο­πέδων, πέρα από την κοινωνική αποδο­χή τους σε τοπικό επίπεδο, αφορά τη λειτουργία των επιτροπών ασύλου, οι οποίες ακόμα να συγκροτηθούν.

Όπως σημειώνεται από κυβερνητικές πηγές, προωθείται νομοθετική ρύθμιση προκειμένου τα αιτήματα ασύλου να εξετάζονται σε πρωτοβάθμιο και δευ­τεροβάθμιο επίπεδο μέσα σε μία εβδο­μάδα και στη συνέχεια ν’ ακολουθείται η διαδικασία επαναπατρισμού. Μέχρι τώρα οποιοσδήποτε υποβάλλει αίτημα, μπορεί να κρατηθεί μέχρι τρεις μήνες, ενώ κάποιος που του έχει απορριφθεί, μέχρι έναν χρόνο.

Παρότι ο Δένδιας έσπευσε να διαβε­βαιώσει ότι η Ελληνική Αστυνομία παρα­χώρησε ως προσωρινή και μόνον λύση στη μεταφορά μεταναστών τις εγκατα­στάσεις των αστυνομικών σχολών στη Θράκη – με την προοπτική ότι πολύ σύ­ντομα θα δημιουργηθούν σε άλλα ση­μεία της περιοχής εγκαταστάσεις – οι ένστολοι συνδικαλιστές της περιοχής άλλα έχουν κατά νου!

Σε ανακοίνωσή τους αποκαλύπτουν ότι στην Ξάνθη συγκροτείται σώμα της ευγενούς συνομοταξίας των ΜΑΤ. Γιατί άραγε; «Δεν μπορούμε να ερμηνεύσου­με διαφορετικά τη σύσταση 10μελούς διμοιρίας τις τελευταίες μέρες για τυχόν αρνητικές εξελίξεις (εξεγέρσεις, από­πειρες απόδρασης) στον χώρο της σχο­λής». Μπαρούτι...Ιδιώνυμο ο ρατσισμός

Στη συνέντευξή του στη «Real News» και στη συνάδελφο Χριστίνα Κοραή, ο Δένδιας έσπευσε να ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο τρίτος πυλώνας της ανησυχίας η οποία διακατέχει το σεπτό ιερατείο που ηγείται της Αστυνομίας. Αυτή τη φορά, παραδόξως πώς, θα μας βρουν σε από­λυτο βαθμό σύμφωνους.

Στο ερώτημα για το πόσο προβληματί­ζουν οι ρατσιστικές επιθέσεις, ο υπουρ­γός Δημόσιας Τάξης αποκάλυψε ότι υπάρχει νομοθετικός προσανατολισμός για τη μετατροπή των ρατσιστικών αδι­κημάτων σε ιδιώνυμα, ώστε να επιβάλ­λονται πιο αυστηρές ποινές.

«Είναι αλήθεια ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις, εφόσον αποδειχθεί και από την προανάκριση ότι έχουν ρατσιστικό υπόβαθρο, προκαλούν τεράστιο προ­βληματισμό στην πολιτεία. Όχι μόνο για τα κίνητρα, τα οποία είναι προφανώς γνωστά, αλλά και για τη χρονική συγκυ­ρία κατά την οποία εκδηλώνονται αυτές οι επιθέσεις. Ενδεχομένως η προσπάθειά μας να βάλουμε τέλος στην παρά­νομη μετανάστευση να προκαλεί αντι­δράσεις και στα δύο άκρα του πολιτικού συστήματος, για διαφορετικούς λόγους.

Πιθανότατα κάποιος συγκεκριμένος ακραίος χώρος, όχι κατ’ ανάγκην κόμμα, καθώς δεν έχω στοιχεία για κάτι τέτοιο, να θεωρεί ότι του παίρνουμε “την μπου­κιά από το στόμα” με το να βρούμε θε­σμικά λύση στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης και με το να μην αφή­νουμε πρόσφορο έδαφος για εξωθεσμικές και απαράδεκτες δράσεις. Αλλά η δημοκρατία δεν μπορεί να παραμείνει απαθής απέναντι σε δολοφονικές ενέρ­γειες. Για τον ίδιο λόγο εξετάζω και το ενδεχόμενο να προτείνω στο υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο είναι αρμόδιο, την καθιέρωση επιβαρυντικής περίστα­σης για τα αδικήματα με ρατσιστικό υπό­βαθρο».

Και σαν να μην έφταναν οι πατριδοκαπηλίες και οι σπέκουλες στην Αττική, το ρατσιστικό αμόκ έχει εκτραπεί και προς τη Θράκη, παρακολουθώντας την πο­ρεία του «Ξενίου Διός», με ορατό πλέον τον κίνδυνο μιας τεραστίου μεγέθους προβοκάτσιας, ενδυναμωμένης εξαι­τίας της βίας που ασκείται πάνω σε οτι­δήποτε βρίσκεται έξω από τα ιερά και τα όσια της φυλής.

Είναι χαρακτηριστικές οι τελευταίες καταγγελίες για προκλητικές ενέργει­ες από ομάδα «μηχανοκίνητων» ακραί­ων στοιχείων εις βάρος μουσουλμάνων της Ξάνθης, τις οποίες απηύθυνε ο δή­μαρχος Τοπείρου Στυλιανός Χατζηευαγγέλου. Σύμφωνα με τη δήλωση του δημάρχου, οι προκλητικές ενέργειες συνέβησαν την ώρα της προσευχής των κατοίκων των οικισμών του δήμου που συμμετέχουν στο ραμαζάνι και έξω από τα τζαμιά.

Πρόκειται δηλαδή για την ίδια ακρι­βώς τυφλή τακτική και μέθοδο που εφαρμόζεται από μισαλλόδοξους «σταυροφόρους φονταμενταλιστές» εις βάρος μεταναστών και ιδιωτικών χώρων άσκησης των θρησκευτικών καθηκό­ντων των μουσουλμάνων της Αθήνας, κυρίως στην περιοχή της Νίκαιας.

Όπως συμπληρώνει ο Χατζηευαγγέλου, «για εμάς, που τόσα χρόνια στην περιοχή μας έχουμε με κόπο κατακτή­σει την ισονομία και την ισοπολιτεία όλων των δημοτών μας, ανεξαρτήτως θρησκείας και καταγωγής, είναι αδιανό­ητο να αφήσουμε το γεγονός να περά­σει ασχολίαστο. Είναι επίσης απαράδε­κτο να εμποδίζονται οι συνδημότες μας στην τέλεση των θρησκευτικών τους κα­θηκόντων και να συμβαίνουν αυτές οι απρόκλητες και επικίνδυνες ενέργειες, που αποσκοπούν στον εκφοβισμό και την στοχοποίησή τους».

Κι όλα αυτά τα προβοκατόρικα συμ­βαίνουν την ώρα που συνεχίζονται τα καθημερινά πάρε - δώσε και τα σούρτα - φέρτα κυβερνητικών στελεχών και παραγόντων της Τουρκίας στην περιοχή της Θράκης, με την κυβέρνηση να έχει αποθέσει τις τύχες της εξωτερικής πολι­τικής της χώρας στα χέρια ακραίων και φανατικών υπερπατριωτών.

Εκρηκτικό, αναντίρρητα, το μίγμα των ημερών που έρχονται και, δυστυχώς, οι προοπτικές δεν διαφαίνονται στο βάθος του ορίζοντα με καμία άλλη απόχρωση που να ξεφεύγει από το σκούρο χρώμα. Κοινωνικές εντάσεις, μεταναστευτικό ζήτημα και άγρια αναπτυσσόμενος – και δυστυχώς με απήχηση σε όλο και μεγα­λύτερα στρώματα του πληθυσμού – ρα­τσισμός θα είναι τα τρία θέματα που, ως παράγωγα συμπτώματα της ασθενούς οικονομίας, θα πρωταγωνιστήσουν στο ζοφερό εγγύς μέλλον.Για διαχείριση υψηλής έντασης κοινωνικών αντιδράσεων προε­τοιμάζεται η αστυνομία ενόψει του φθινοπώρου εξαιτίας της απόγνωσης στην οποία θα περιέλθουν πολλά νοικοκυριά, μπροστά μάλιστα στην αναπόφευκτη προοπτική του οικο­νομικού αδιεξόδου εξαιτίας των ασήκω­των φέτος οικονομικών βαρών, τα οποία ούτως ή άλλως φορτώνονται οι ελληνι­κές οικογένειες κάθε Σεπτέμβριο.

Όπως, δε, αποφαίνονταν χαρακτηρι­στικά αξιωματούχοι του Σώματος, που συμμετέχουν στον σχεδιασμό των μέ­τρων για την αντιμετώπιση ασυνήθι­στων μέχρι σήμερα σε παλμό, συμμετο­χή και εκρηκτικό κλίμα διαδηλώσεων, η προετοιμασία αυτή μοιάζει ουσιαστικά με απονενοημένη προσπάθεια διαχείρι­σης του... χάους!

Το μέτρο και τον παλμό για το μέγε­θος και τον βαθμό προβληματισμού της ηγεσίας του ένστολου κατασταλτικού μηχανισμού τον έδωσε ο ίδιος ο υπουρ­γός Νίκος Δένδιας. Σε συνέντευξή του στη «Real News » της περασμένης Κυρι­ακής, είπε μεταξύ άλλων:

«Το ζήτημα δεν είναι πόσες συγκε­ντρώσεις περιμένουμε. Σε περιόδους

οικονομικής κρίσης είναι δικαιολογημέ­νο άλλωστε να υπάρχουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Το μεγάλο ζήτημα είναι, μέσα από διάλογο με κόμματα, αυτοδι­οίκηση και συνδικαλιστικούς φορείς, να βρούμε ένα modus vivendi για τις συ­γκεντρώσεις, το οποίο να προστατεύει απόλυτα το συνταγματικά κατοχυρωμέ­νο δικαίωμα της διαμαρτυρίας, αλλά να προστατεύει παράλληλα και την ομαλή ζωή της πόλης».Ο... «Αίαντας»

Η είδηση όμως «βγήκε» από το αμέ­σως επόμενο ερώτημα για την κατάχρη­ση βίας και χημικών. «Ανεξάρτητα από το ποιος είχε κατηγορηθεί και πότε, η εκτεταμένη χρήση χημικών είναι αλή­θεια ότι δημιουργεί προβλήματα στους ειρηνικά διαμαρτυρόμενους πολίτες (οι οποίοι υφίστανται τις συνέπειες εξαιτί­ας των λίγων ταραχοποιών), στους κα­τοίκους, όπως και στο ίδιο το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας. Για τον ίδιο λό­γο θα συσταθεί επιτροπή στο Υπουργείο μας, το οποίο θα εξετάσει εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης εκτεταμένων επεισοδίων, όπως π.χ. η ρίψη νερού».

Εν τω μεταξύ, μάλλον αρμοδιότητας... ψυχολόγου είναι η ονομασία που επέλεξαν ν’ αποδώσουν σ’ αυτό το... «συμπαθές», εξ αυτής και μόνο της ονομασίας του, τετράτροχο καταβρεχτήρι που διαθέτει η ΕΛ.ΑΣ. Άγνωστο γιατί και εξαιτίας ποιων... αβυσσαλέων συνειρμών, ο νονός του θηριώδους δι­ανεμητή ύδατος επέλεξε να το φωνάζει «Αίαντα». Άγνωστοι αι βουλαί του...

Πλην όμως ο εξίσου συμπαθής Δένδιας φαίνεται ότι έπεσε θύμα και αυτή τη φορά της βιασύνης του, παρακάμπτο­ντας ένα διάσημο απόφθεγμα που απο­δίδεται στον Χίλωνα τον Λακεδαιμόνιο: «Μη προτρεχέτω η γλώττα της διανοί­ας!»

Κι αυτό διότι, όπως εξηγούν αξιωμα­τικοί τής - εξίσου κι ακόμα παραπάνω συμπαθούς - συνομοταξίας των αστυ­νομικών των ΜΑΤ, τέτοια σχέδια, για να εφαρμοστούν, χρειάζονται περισ­σότεροι του ενός «Αίαντες» («Τιτάνες» θα τους λέγαμε, εμείς συνεισφέροντας ταπεινά στην οργιώδη αναζήτηση εντυ­πωσιακών ονομάτων από το υπουργείο και την ΕΛ.ΑΣ.) και προαπαιτείται η εκ­παίδευση του προσωπικού.

Ωστόσο, τέτοια πράγματα δεν έχουν γίνει ούτε έχει προγραμματιστεί κάτι σχετικό, συμπληρώνουν οι ίδιοι αξιωμα­τικοί, μη παραλείποντας να εκφράσουν τον πόνο και την αγανάκτησή τους λέ­γοντας ότι «εδώ έχουμε να εκπαιδευ­τούμε 5 χρόνια σε άλλα, πιο απαραίτη­τα διαχείρισης καταστάσεων σενάρια, ο Αίαντας μας μάρανε τώρα».

Συμπέρασμα; Πάλι θα ξεκαπνίσει το όπλο εκτόξευσης και η φυσούνα ψεκα­σμού του χημικού πάνω στον δύσμοιρο διαδηλωτή. Πέρα από την όποια πλάκα, πάντως, η Αστυνομία κάνει εντατικές προετοιμασίες κι εκπαιδεύεται και επί χάρτου και με συντηρητικές ασκήσεις για την αντιμετώπιση μαζικών και κα­θημερινών διαδηλώσεων και, κυρίως, προϊούσας έντασης ταραχών.Για το μεταναστευτικό

Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που οι ιθύνοντες νόες της Κατεχάκη επεξεργά­ζονται σχέδια και απεργάζονται στρατη­γικές εφαρμογές προκειμένου να βρε­θούν ανώδυνες και λυσιτελείς λύσεις είναι το μεταναστευτικό ζήτημα.

Όπως φαίνεται, ενώ η βερμπαλιστική επιχείρηση... «Ξένιος Ζευς» (Θου Κύριε) έχει τύχει της αποδοχής του κόσμου στην πρωτεύουσα και προϊόντος του χρόνου οι αντιδράσεις των κατοίκων σε Μενίδι και Θρακομακεδόνες κάμφθηκαν αναφορικά με τη μεταφορά και τον στρατωνισμό μεταναστών στις εγκατα­στάσεις των αστυνομικών σχολών της Αμυγδαλέζας, το ύπουλο στρατήγημα της μεταφοράς νύχτα κρατούμενων με­ταναστών στις αστυνομικές σχολές της Ξάνθης και της Κομοτηνής και η διαφαι­νόμενη προοπτική μετατροπής της Θρά­κης σε «χωνευτήρι» και «χωματερή» των εκδιωγμένων στα πογκρόμ ξενηλασίας, συνιστούν μια άλλη εστία έντασης και ταυτόχρονα σοβαρής κρίσης.

Σε δηλώσεις του ο Δένδιας έκανε γνω­στό ότι σε πρώτη φάση θα δημιουργη­θούν οκτώ κέντρα φιλοξενίας, αλλά σε δεύτερη θα είναι ακόμη περισσότερα και θα δημιουργηθούν στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις, έσπευσε να πει: «Κατανοώ τις αντιδράσεις, αλλά δεν τις δικαιολογώ. Θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι το “όχι εδώ, πηγαίνετε αλλού” πρέπει να σταματή­σει. Ουδείς κίνδυνος δημιουργείται άλ­λωστε για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς πρόκειται για κλειστά και καλά φυλασ­σόμενα κέντρα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες και στις υπόλοιπες – πέρα από αυτές που κατα­σκευάστηκαν άρον - άρον από τον Χρυσοχοΐδη – υπό κατασκευή πτέρυγες της Αμυγδαλέζας, ώστε να είναι σε θέση το στρατόπεδο κράτησης μεταναστών να φιλοξενήσει περίπου 1.200 άτομα.

Την ίδια ώρα, όπως σημειώνουν οι ίδι­ες πηγές, το υπουργείο τείνει να καταλή­ξει σε 15 στρατόπεδα που εκχωρούνται από το υπουργείο Άμυνας σε Θράκη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κοζάνη και Ατ­τική, στο καθένα από τα οποία η προσ­δοκία είναι να δημιουργηθούν 2.000 θέσεις κράτησης. Ήδη τις τελευταίες ημέρες στη Θράκη βρίσκεται συνεργά­της του δημάρχου Αθηναίων για να επι­σκεφθεί και να σχηματίσει άποψη για τη διάταξη και τη λειτουργία των κέντρων κράτησης.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό ασφάλειας και υγι­εινής, κάθε στρατόπεδο θα πρέπει να συγκροτείται από ανεξάρτητες πτέρυ­γες με μάξιμουμ χωρητικότητα τις 300 θέσεις. Το πρόβλημα που ανακύπτει με την ίδρυση και λειτουργία των στρατο­πέδων, πέρα από την κοινωνική αποδο­χή τους σε τοπικό επίπεδο, αφορά τη λειτουργία των επιτροπών ασύλου, οι οποίες ακόμα να συγκροτηθούν.

Όπως σημειώνεται από κυβερνητικές πηγές, προωθείται νομοθετική ρύθμιση προκειμένου τα αιτήματα ασύλου να εξετάζονται σε πρωτοβάθμιο και δευ­τεροβάθμιο επίπεδο μέσα σε μία εβδο­μάδα και στη συνέχεια ν’ ακολουθείται η διαδικασία επαναπατρισμού. Μέχρι τώρα οποιοσδήποτε υποβάλλει αίτημα, μπορεί να κρατηθεί μέχρι τρεις μήνες, ενώ κάποιος που του έχει απορριφθεί, μέχρι έναν χρόνο.

Παρότι ο Δένδιας έσπευσε να διαβε­βαιώσει ότι η Ελληνική Αστυνομία παρα­χώρησε ως προσωρινή και μόνον λύση στη μεταφορά μεταναστών τις εγκατα­στάσεις των αστυνομικών σχολών στη Θράκη – με την προοπτική ότι πολύ σύ­ντομα θα δημιουργηθούν σε άλλα ση­μεία της περιοχής εγκαταστάσεις – οι ένστολοι συνδικαλιστές της περιοχής άλλα έχουν κατά νου!

Σε ανακοίνωσή τους αποκαλύπτουν ότι στην Ξάνθη συγκροτείται σώμα της ευγενούς συνομοταξίας των ΜΑΤ. Γιατί άραγε; «Δεν μπορούμε να ερμηνεύσου­με διαφορετικά τη σύσταση 10μελούς διμοιρίας τις τελευταίες μέρες για τυχόν αρνητικές εξελίξεις (εξεγέρσεις, από­πειρες απόδρασης) στον χώρο της σχο­λής». Μπαρούτι...Ιδιώνυμο ο ρατσισμός

Στη συνέντευξή του στη «Real News» και στη συνάδελφο Χριστίνα Κοραή, ο Δένδιας έσπευσε να ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο τρίτος πυλώνας της ανησυχίας η οποία διακατέχει το σεπτό ιερατείο που ηγείται της Αστυνομίας. Αυτή τη φορά, παραδόξως πώς, θα μας βρουν σε από­λυτο βαθμό σύμφωνους.

Στο ερώτημα για το πόσο προβληματί­ζουν οι ρατσιστικές επιθέσεις, ο υπουρ­γός Δημόσιας Τάξης αποκάλυψε ότι υπάρχει νομοθετικός προσανατολισμός για τη μετατροπή των ρατσιστικών αδι­κημάτων σε ιδιώνυμα, ώστε να επιβάλ­λονται πιο αυστηρές ποινές.

«Είναι αλήθεια ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις, εφόσον αποδειχθεί και από την προανάκριση ότι έχουν ρατσιστικό υπόβαθρο, προκαλούν τεράστιο προ­βληματισμό στην πολιτεία. Όχι μόνο για τα κίνητρα, τα οποία είναι προφανώς γνωστά, αλλά και για τη χρονική συγκυ­ρία κατά την οποία εκδηλώνονται αυτές οι επιθέσεις. Ενδεχομένως η προσπάθειά μας να βάλουμε τέλος στην παρά­νομη μετανάστευση να προκαλεί αντι­δράσεις και στα δύο άκρα του πολιτικού συστήματος, για διαφορετικούς λόγους.

Πιθανότατα κάποιος συγκεκριμένος ακραίος χώρος, όχι κατ’ ανάγκην κόμμα, καθώς δεν έχω στοιχεία για κάτι τέτοιο, να θεωρεί ότι του παίρνουμε “την μπου­κιά από το στόμα” με το να βρούμε θε­σμικά λύση στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης και με το να μην αφή­νουμε πρόσφορο έδαφος για εξωθεσμικές και απαράδεκτες δράσεις. Αλλά η δημοκρατία δεν μπορεί να παραμείνει απαθής απέναντι σε δολοφονικές ενέρ­γειες. Για τον ίδιο λόγο εξετάζω και το ενδεχόμενο να προτείνω στο υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο είναι αρμόδιο, την καθιέρωση επιβαρυντικής περίστα­σης για τα αδικήματα με ρατσιστικό υπό­βαθρο».

Και σαν να μην έφταναν οι πατριδοκαπηλίες και οι σπέκουλες στην Αττική, το ρατσιστικό αμόκ έχει εκτραπεί και προς τη Θράκη, παρακολουθώντας την πο­ρεία του «Ξενίου Διός», με ορατό πλέον τον κίνδυνο μιας τεραστίου μεγέθους προβοκάτσιας, ενδυναμωμένης εξαι­τίας της βίας που ασκείται πάνω σε οτι­δήποτε βρίσκεται έξω από τα ιερά και τα όσια της φυλής.

Είναι χαρακτηριστικές οι τελευταίες καταγγελίες για προκλητικές ενέργει­ες από ομάδα «μηχανοκίνητων» ακραί­ων στοιχείων εις βάρος μουσουλμάνων της Ξάνθης, τις οποίες απηύθυνε ο δή­μαρχος Τοπείρου Στυλιανός Χατζηευαγγέλου. Σύμφωνα με τη δήλωση του δημάρχου, οι προκλητικές ενέργειες συνέβησαν την ώρα της προσευχής των κατοίκων των οικισμών του δήμου που συμμετέχουν στο ραμαζάνι και έξω από τα τζαμιά.

Πρόκειται δηλαδή για την ίδια ακρι­βώς τυφλή τακτική και μέθοδο που εφαρμόζεται από μισαλλόδοξους «σταυροφόρους φονταμενταλιστές» εις βάρος μεταναστών και ιδιωτικών χώρων άσκησης των θρησκευτικών καθηκό­ντων των μουσουλμάνων της Αθήνας, κυρίως στην περιοχή της Νίκαιας.

Όπως συμπληρώνει ο Χατζηευαγγέλου, «για εμάς, που τόσα χρόνια στην περιοχή μας έχουμε με κόπο κατακτή­σει την ισονομία και την ισοπολιτεία όλων των δημοτών μας, ανεξαρτήτως θρησκείας και καταγωγής, είναι αδιανό­ητο να αφήσουμε το γεγονός να περά­σει ασχολίαστο. Είναι επίσης απαράδε­κτο να εμποδίζονται οι συνδημότες μας στην τέλεση των θρησκευτικών τους κα­θηκόντων και να συμβαίνουν αυτές οι απρόκλητες και επικίνδυνες ενέργειες, που αποσκοπούν στον εκφοβισμό και την στοχοποίησή τους».

Κι όλα αυτά τα προβοκατόρικα συμ­βαίνουν την ώρα που συνεχίζονται τα καθημερινά πάρε - δώσε και τα σούρτα - φέρτα κυβερνητικών στελεχών και παραγόντων της Τουρκίας στην περιοχή της Θράκης, με την κυβέρνηση να έχει αποθέσει τις τύχες της εξωτερικής πολι­τικής της χώρας στα χέρια ακραίων και φανατικών υπερπατριωτών.

Εκρηκτικό, αναντίρρητα, το μίγμα των ημερών που έρχονται και, δυστυχώς, οι προοπτικές δεν διαφαίνονται στο βάθος του ορίζοντα με καμία άλλη απόχρωση που να ξεφεύγει από το σκούρο χρώμα. Κοινωνικές εντάσεις, μεταναστευτικό ζήτημα και άγρια αναπτυσσόμενος – και δυστυχώς με απήχηση σε όλο και μεγα­λύτερα στρώματα του πληθυσμού – ρα­τσισμός θα είναι τα τρία θέματα που, ως παράγωγα συμπτώματα της ασθενούς οικονομίας, θα πρωταγωνιστήσουν στο ζοφερό εγγύς μέλλον.


1 σχόλιο:

  1. Επειδη μας στελνει η Τουρκια μερικες εκατονταδες χιλιαδες ισλαμιστων πρεπει να μας ενοχλει δηλαδη σιγα το πραμα.Στο κατω κατω τοσες δεκαετιες ειμασται χριστιανοι εχει καταντισει μπαναλ,ενω μερικα εκκατομυρια ισλαμιστων να προσευχονται στους δρομους θα ερθει οπως λεει και η αριστερα η προοδος.Μονο οι φασιστες θα αντιδρουσαν σε αυτο

    ΑπάντησηΔιαγραφή