PS WEB SOLUTION ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΡΕΕΕΕ!!!!!: Ιδού τι και πόσο εξαγόρασε η Πειραιώς

Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

Ιδού τι και πόσο εξαγόρασε η Πειραιώς

Share This To YourBlog.biz


Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012 η μεταβίβαση από τον ειδικό εκκαθαριστή στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας Α.Ε. έναντι τιμήματος €95 εκατ., επιβεβαιώνοντας όσα πρώτη είχε αποκαλύψει η fmvoice.gr την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, βασική παράμετρο του εγχειρήματος αποτέλεσε η διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας στην Ελλάδα.


Τα στοιχεία που αποκτήθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς περιλαμβάνουν:


- €21,4 δισ στοιχεία παθητικού, εκ των οποίων €14,3 δισ καταθέσεις, €6,7 δισ διατραπεζικές υποχρεώσεις και €0,4 δισ λοιπές υποχρεώσεις,
- €14,7 δισ στοιχεία ενεργητικού, εκ των οποίων €10,6 δισ χορηγήσεις μετά από προβλέψεις και €4,2 δισ λοιπά στοιχεία ενεργητικού.


Η διαφορά των €6,7 δισ μεταξύ της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού θα καλυφθεί, σύμφωνα με την νομοθεσία, από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητας (ΕΤΧΣ).
Επιπλέον, για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προκύπτουν από τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία ενεργητικού, το ΕΤΧΣ θα εισφέρει ως κεφάλαιο €0,5 δισ στην αποκτώσα Τράπεζα Πειραιώς, ώστε ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (pro-forma, Μαρτίου 2012) να διατηρηθεί άνω του ελάχιστου επιτρεπτού ορίου (8%).


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.


ΕΔΩ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΕΙΧΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ
ΕΔΩ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΛΙΔΑΣΜε την απόκτηση των παραπάνω στοιχείων ενεργητικού και παθητικού :

- αναβαθμίζεται σημαντικά η θέση και παρουσία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στις τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 19% στις καταθέσεις και 16% στις χορηγήσεις (στοιχεία Μαρτίου 2012)
- δημιουργούνται συνέργειες που εκτιμάται ότι θα φθάσουν στα €155 εκατ στο τέλος της πρώτης τριετίας και στη συνέχεια σε €155 εκατ ετησίως, μετά από φόρους
- βελτιώνεται ο δείκτης «χορηγήσεις προς καταθέσεις» στο 124%
- βελτιώνεται η διάρθρωση τόσο των χορηγήσεων (26% στεγαστικά δάνεια) όσο και των καταθέσεων (28% καταθέσεις ταμιευτηρίου)
Το σύνολο του ενεργητικού pro-forma (Μάρτιος 2012) ανέρχεται σε €74 δισ, των καταθέσεων σε €35 δισ και των χορηγήσεων μετά τις προβλέψεις σε €44 δισ.


Το προσωπικό του Ομίλου θα ανέλθει σε 17.000 εργαζόμενους και το σύνολο του δικτύου των καταστημάτων σε 1.230, με παρουσία σε εννέα ακόμη χώρες εκτός Ελλάδας.


Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη συναλλαγή ήταν η Lazard Frères. 


Νωρίτερα η fmvoice.gr έγραφε: 


Η άγνωστη αξία της ''καλής'' ΑΤΕ και τo τίμημα των 95 εκατ.  


(της Ρόης Χάικου)


Είναι το πρώτο τραπεζικό deal στο οποίο δεν ανακοινώθηκε το τίμημα. Είναι η πρώτη μεταβίβαση περιουσίας του δημοσίου – μην ξεχνάμε ότι η ΑΤΕ ανήκε κατά 77% στο κράτος, όπου δεν γνωρίζουμε αν ο πωλητής κέρδισε κάτι. 


Επίσης, για την ώρα υπάρχουν εκτιμήσεις για το πόσο θα κοστίσει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η διάσπαση σε «καλή» και «κακή» τράπεζα, καθώς εκτός από την ανακεφαλαιοποίηση, το ΤΧΣ θα καλύψει και μέρος του ενεργητικού της good ATE. Άγνωστη είναι και η αξία των «καλών» στοιχείων της τράπεζας που απορροφήθηκαν από την Πειραιώς. 


Όπως πρώτη αποκάλυψε την Παρασκευή η FMVoice.gr, το τίμημα απόκτησης της «καλής» ΑΤΕ είναι 95 εκατ. ευρώ. Ποσό που θα δοθεί ως αποζημιώσεις στο προσωπικό της ΑΤΕ, αφού η εταιρεία πλέον είναι σε καθεστώς εκκαθάρισης, άρα δεν υφίσταται.


Τα θετικά για την Πειραιώς είναι πολλά, κλείνοντας μια συμφωνία που της προσφέρει ρευστότητα και σημαντική δεξαμενή καταθέσεων. Όπως και για τους χιλιάδες εργαζόμενους της ΑΤΕ, οι οποίοι δεν χάνουν την δουλειά τους, αφού θα προσληφθούν στο σύνολό τους από την Πειραιώς, μια δέσμευση της διοίκησης του κ. Μιχάλη Σάλλα, που ουσιαστικά καθόρισε την επιλογή της Πειραιώς ως την τράπεζα που θα απορροφήσει τα καλά στοιχεία της Αγροτικής. 


Επίσης, η νέα Πειραιώς θα χρειαστεί αναλογικά λιγότερα κεφάλαια για να ανακεφαλαιοποιηθεί. Ήδη έχει πάρει προκαταβολή 4,7 δισ. ευρώ από το ΤΧΣ και θα λάμβανε επιπλέον 1,8-2 δισ. αν δεν είχε γίνει η συμφωνία. Οι πληροφορίες της FMVoice.gr αναφέρουν ότι έχει ζητήσει για την κεφαλαιακή αποκατάσταση της υγιούς ΑΤΕ περί το 1,5 δισ. ευρώ, γεγονός που ανεβάζει τον συνολικό λογαριασμό στα 8 δισ. ευρώ. Αν η ΑΤΕ ανακεφαλαιοποιείτο αυτόνομα, θα χρειαζόταν τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ από το ΤΧΣ.


Για όλα τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία του deal, αφού που υπάρχει είναι εκτιμήσεις και πληροφορίες, καμία για την ώρα επίσημη ανακοίνωση. Ούτε καν από τον πρώην μέτοχο της ΑΤΕ, το ελληνικό δημόσιο. 


Καθώς η ΑΤΕ ανακοίνωσε τελευταία φορά αποτελέσματα στο 9μηνο του 2011, ουδείς γνωρίζει σε ποια κατάσταση είχε περιέλθει η τράπεζα, ποιες ήταν οι ευθύνες της διοίκησης και του βασικού μετόχου, δηλαδή του δημοσίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι την ημέρα της διάσπασης η ΑΤΕ είχε μηδενικά κεφάλαια, το δε, Core Tier 1 – τα βασικά εποπτικά κεφάλαια- βρίσκονταν στο -22%!


Σύμφωνα με αυτές, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα καλύψει το κενό στο ενεργητικό της υγιούς ΑΤΕ μετά την διάσπαση με περίπου 6,5 δισ. ευρώ, κεφάλαια που δεν αφορούν την ανακεφαλαιοποίηση και τα οποία δεν θα επιστραφούν στο Ταμείο. Μέρος ή το σύνολο αυτών των κεφαλαίων η ΤΧΣ θα το λάβει από τη διαδικασία εκκαθάρισης της τράπεζας, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και εντός των ημερών η Τράπεζα της Ελλάδος θα ανακοινώσει το όνομα του εκκαθαριστή. 


Σύμφωνα με τον σχετικό νόμο, από το προϊόν της εκκαθάρισης θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τρίτων κατά σειρά προτεραιότητας και τελευταίοι οι παλαιοί μέτοχοι της τράπεζας. Αυτό σημαίνει, ότι όσοι έχουν… χαρτιά ΑΤΕ, ουσιαστικά χάνουν τα λεφτά τους και πιθανόν έχουν λαμβάνειν στο μέλλον, εάν περισσέψει τίποτα… Άλλωστε, όλο το προηγούμενο διάστημα, οι μετοχές της τράπεζας απαξιώθηκαν στο Χρηματιστήριο και έφτασαν την Παρασκευή να κλείσουν στο 0,155 ευρώ.


Υπενθυμίζεται ότι στην Πειραιώς μεταβιβάζονται όλες οι καταθέσεις (εκτιμώνται από 12 έως 15 δισ. ευρώ), όλο το δίκτυο και το προσωπικό της ΑΤΕ, τα ενήμερα δάνεια καθώς και οι χρηματοοικονομικές θυγατρικές της όπως η ΑΤΕ Ασφαλιστική και η ΑΤΕ Leasing. Επίσης, στην ενιαία τράπεζα εντάσσονται και οι θυγατρικές της ΑΤΕ στα Βαλκάνια (Ρουμανία και Σερβία). Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται σύμφωνα με πληροφορίες σε περίπου 27 δισ. ευρώ. 


Στον έλεγχο του δημοσίου περνούν οι μη χρηματοοικονομικές θυγατρικές της ΑΤΕ (ΣΕΚΑΠ, ΕΒΖ, Δωδώνη κ.ά.) προκειμένου να πουληθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, ενώ θα υπάρξει ρύθμιση για τα δάνεια. Επίσης, για τα μη ενήμερα δάνεια με ενέχυρο αγροτική γη θα υπάρξει σύντομα ειδική νομοθετική μέριμνα. Στην «κακή» ΑΤΕ περνούν επισφαλή δάνεια, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 3,5 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά η αξία των στοιχείων που κρίθηκαν προβληματικά και θα εκκαθαριστούν είναι περί τα 6,5 δισ. ευρώ, όσα δηλαδή και τα κεφάλαια που θα βάλει το ΤΧΣ.


Άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με τα δάνεια των κομμάτων τα οποία είχε χορηγήσει η ΑΤΕ, ύψους σύμφωνα με πληροφορίες 180-200 εκατ. ευρώ, καθώς οι απόψεις διίστανται για το αν παραμένουν ενήμερα.


Τα τελευταία ανακοινωμένα αποτελέσματα της ΑΤΕ


*Συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων διακοπτόμενων δραστηριοτήτων που αφορούν τις προς
πώληση θυγατρικές ΕΛΒΙΖ & ΕΒΖ.


ΠΗΓΗ:http://www.fmvoice.gr/Home.html


Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012 η μεταβίβαση από τον ειδικό εκκαθαριστή στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας Α.Ε. έναντι τιμήματος €95 εκατ., επιβεβαιώνοντας όσα πρώτη είχε αποκαλύψει η fmvoice.gr την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, βασική παράμετρο του εγχειρήματος αποτέλεσε η διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας στην Ελλάδα.


Τα στοιχεία που αποκτήθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς περιλαμβάνουν:


- €21,4 δισ στοιχεία παθητικού, εκ των οποίων €14,3 δισ καταθέσεις, €6,7 δισ διατραπεζικές υποχρεώσεις και €0,4 δισ λοιπές υποχρεώσεις,
- €14,7 δισ στοιχεία ενεργητικού, εκ των οποίων €10,6 δισ χορηγήσεις μετά από προβλέψεις και €4,2 δισ λοιπά στοιχεία ενεργητικού.


Η διαφορά των €6,7 δισ μεταξύ της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού θα καλυφθεί, σύμφωνα με την νομοθεσία, από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητας (ΕΤΧΣ).
Επιπλέον, για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προκύπτουν από τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία ενεργητικού, το ΕΤΧΣ θα εισφέρει ως κεφάλαιο €0,5 δισ στην αποκτώσα Τράπεζα Πειραιώς, ώστε ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (pro-forma, Μαρτίου 2012) να διατηρηθεί άνω του ελάχιστου επιτρεπτού ορίου (8%).


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.


ΕΔΩ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΕΙΧΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ
ΕΔΩ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΛΙΔΑΣΜε την απόκτηση των παραπάνω στοιχείων ενεργητικού και παθητικού :

- αναβαθμίζεται σημαντικά η θέση και παρουσία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στις τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 19% στις καταθέσεις και 16% στις χορηγήσεις (στοιχεία Μαρτίου 2012)
- δημιουργούνται συνέργειες που εκτιμάται ότι θα φθάσουν στα €155 εκατ στο τέλος της πρώτης τριετίας και στη συνέχεια σε €155 εκατ ετησίως, μετά από φόρους
- βελτιώνεται ο δείκτης «χορηγήσεις προς καταθέσεις» στο 124%
- βελτιώνεται η διάρθρωση τόσο των χορηγήσεων (26% στεγαστικά δάνεια) όσο και των καταθέσεων (28% καταθέσεις ταμιευτηρίου)
Το σύνολο του ενεργητικού pro-forma (Μάρτιος 2012) ανέρχεται σε €74 δισ, των καταθέσεων σε €35 δισ και των χορηγήσεων μετά τις προβλέψεις σε €44 δισ.


Το προσωπικό του Ομίλου θα ανέλθει σε 17.000 εργαζόμενους και το σύνολο του δικτύου των καταστημάτων σε 1.230, με παρουσία σε εννέα ακόμη χώρες εκτός Ελλάδας.


Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη συναλλαγή ήταν η Lazard Frères. 


Νωρίτερα η fmvoice.gr έγραφε: 


Η άγνωστη αξία της ''καλής'' ΑΤΕ και τo τίμημα των 95 εκατ.  


(της Ρόης Χάικου)


Είναι το πρώτο τραπεζικό deal στο οποίο δεν ανακοινώθηκε το τίμημα. Είναι η πρώτη μεταβίβαση περιουσίας του δημοσίου – μην ξεχνάμε ότι η ΑΤΕ ανήκε κατά 77% στο κράτος, όπου δεν γνωρίζουμε αν ο πωλητής κέρδισε κάτι. 


Επίσης, για την ώρα υπάρχουν εκτιμήσεις για το πόσο θα κοστίσει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η διάσπαση σε «καλή» και «κακή» τράπεζα, καθώς εκτός από την ανακεφαλαιοποίηση, το ΤΧΣ θα καλύψει και μέρος του ενεργητικού της good ATE. Άγνωστη είναι και η αξία των «καλών» στοιχείων της τράπεζας που απορροφήθηκαν από την Πειραιώς. 


Όπως πρώτη αποκάλυψε την Παρασκευή η FMVoice.gr, το τίμημα απόκτησης της «καλής» ΑΤΕ είναι 95 εκατ. ευρώ. Ποσό που θα δοθεί ως αποζημιώσεις στο προσωπικό της ΑΤΕ, αφού η εταιρεία πλέον είναι σε καθεστώς εκκαθάρισης, άρα δεν υφίσταται.


Τα θετικά για την Πειραιώς είναι πολλά, κλείνοντας μια συμφωνία που της προσφέρει ρευστότητα και σημαντική δεξαμενή καταθέσεων. Όπως και για τους χιλιάδες εργαζόμενους της ΑΤΕ, οι οποίοι δεν χάνουν την δουλειά τους, αφού θα προσληφθούν στο σύνολό τους από την Πειραιώς, μια δέσμευση της διοίκησης του κ. Μιχάλη Σάλλα, που ουσιαστικά καθόρισε την επιλογή της Πειραιώς ως την τράπεζα που θα απορροφήσει τα καλά στοιχεία της Αγροτικής. 


Επίσης, η νέα Πειραιώς θα χρειαστεί αναλογικά λιγότερα κεφάλαια για να ανακεφαλαιοποιηθεί. Ήδη έχει πάρει προκαταβολή 4,7 δισ. ευρώ από το ΤΧΣ και θα λάμβανε επιπλέον 1,8-2 δισ. αν δεν είχε γίνει η συμφωνία. Οι πληροφορίες της FMVoice.gr αναφέρουν ότι έχει ζητήσει για την κεφαλαιακή αποκατάσταση της υγιούς ΑΤΕ περί το 1,5 δισ. ευρώ, γεγονός που ανεβάζει τον συνολικό λογαριασμό στα 8 δισ. ευρώ. Αν η ΑΤΕ ανακεφαλαιοποιείτο αυτόνομα, θα χρειαζόταν τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ από το ΤΧΣ.


Για όλα τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία του deal, αφού που υπάρχει είναι εκτιμήσεις και πληροφορίες, καμία για την ώρα επίσημη ανακοίνωση. Ούτε καν από τον πρώην μέτοχο της ΑΤΕ, το ελληνικό δημόσιο. 


Καθώς η ΑΤΕ ανακοίνωσε τελευταία φορά αποτελέσματα στο 9μηνο του 2011, ουδείς γνωρίζει σε ποια κατάσταση είχε περιέλθει η τράπεζα, ποιες ήταν οι ευθύνες της διοίκησης και του βασικού μετόχου, δηλαδή του δημοσίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι την ημέρα της διάσπασης η ΑΤΕ είχε μηδενικά κεφάλαια, το δε, Core Tier 1 – τα βασικά εποπτικά κεφάλαια- βρίσκονταν στο -22%!


Σύμφωνα με αυτές, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα καλύψει το κενό στο ενεργητικό της υγιούς ΑΤΕ μετά την διάσπαση με περίπου 6,5 δισ. ευρώ, κεφάλαια που δεν αφορούν την ανακεφαλαιοποίηση και τα οποία δεν θα επιστραφούν στο Ταμείο. Μέρος ή το σύνολο αυτών των κεφαλαίων η ΤΧΣ θα το λάβει από τη διαδικασία εκκαθάρισης της τράπεζας, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και εντός των ημερών η Τράπεζα της Ελλάδος θα ανακοινώσει το όνομα του εκκαθαριστή. 


Σύμφωνα με τον σχετικό νόμο, από το προϊόν της εκκαθάρισης θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τρίτων κατά σειρά προτεραιότητας και τελευταίοι οι παλαιοί μέτοχοι της τράπεζας. Αυτό σημαίνει, ότι όσοι έχουν… χαρτιά ΑΤΕ, ουσιαστικά χάνουν τα λεφτά τους και πιθανόν έχουν λαμβάνειν στο μέλλον, εάν περισσέψει τίποτα… Άλλωστε, όλο το προηγούμενο διάστημα, οι μετοχές της τράπεζας απαξιώθηκαν στο Χρηματιστήριο και έφτασαν την Παρασκευή να κλείσουν στο 0,155 ευρώ.


Υπενθυμίζεται ότι στην Πειραιώς μεταβιβάζονται όλες οι καταθέσεις (εκτιμώνται από 12 έως 15 δισ. ευρώ), όλο το δίκτυο και το προσωπικό της ΑΤΕ, τα ενήμερα δάνεια καθώς και οι χρηματοοικονομικές θυγατρικές της όπως η ΑΤΕ Ασφαλιστική και η ΑΤΕ Leasing. Επίσης, στην ενιαία τράπεζα εντάσσονται και οι θυγατρικές της ΑΤΕ στα Βαλκάνια (Ρουμανία και Σερβία). Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται σύμφωνα με πληροφορίες σε περίπου 27 δισ. ευρώ. 


Στον έλεγχο του δημοσίου περνούν οι μη χρηματοοικονομικές θυγατρικές της ΑΤΕ (ΣΕΚΑΠ, ΕΒΖ, Δωδώνη κ.ά.) προκειμένου να πουληθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, ενώ θα υπάρξει ρύθμιση για τα δάνεια. Επίσης, για τα μη ενήμερα δάνεια με ενέχυρο αγροτική γη θα υπάρξει σύντομα ειδική νομοθετική μέριμνα. Στην «κακή» ΑΤΕ περνούν επισφαλή δάνεια, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 3,5 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά η αξία των στοιχείων που κρίθηκαν προβληματικά και θα εκκαθαριστούν είναι περί τα 6,5 δισ. ευρώ, όσα δηλαδή και τα κεφάλαια που θα βάλει το ΤΧΣ.


Άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με τα δάνεια των κομμάτων τα οποία είχε χορηγήσει η ΑΤΕ, ύψους σύμφωνα με πληροφορίες 180-200 εκατ. ευρώ, καθώς οι απόψεις διίστανται για το αν παραμένουν ενήμερα.


Τα τελευταία ανακοινωμένα αποτελέσματα της ΑΤΕ


*Συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων διακοπτόμενων δραστηριοτήτων που αφορούν τις προς
πώληση θυγατρικές ΕΛΒΙΖ & ΕΒΖ.


ΠΗΓΗ:http://www.fmvoice.gr/Home.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου