PS WEB SOLUTION ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΡΕΕΕΕ!!!!!: Ελβετικό Ινστιτούτο μελετά την μορφές παγκόσμιας διακυβέρνησης μετά την επερχόμενη σύγκρουση ανατολής-δύσης!

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

Ελβετικό Ινστιτούτο μελετά την μορφές παγκόσμιας διακυβέρνησης μετά την επερχόμενη σύγκρουση ανατολής-δύσης!

Share This To YourBlog.biz

Ελβετικό Ινστιτούτο (!) αποκάλυψε σε επίσημη μελέτη το παγκόσμιο εν ενεργεία δίκτυο μεταξύ των πολυεθνικών και μελέτησε μαθηματικά τη δυναμική του!!


o ArXiv είναι επίσημο δια-παν/μιακό όργανο προδημοσιεύσεων και όχι κάποιο περιθωριακό site.
Κατά τη γνώμη μου αυτό αποτελεί προοίμιο μεταγενέστερης προσπάθειας αναγνώρισης κάποιας εναλλακτικής μορφής παγκόσμιας διακυβέρνησης για την ομαλοποίηση της κατάστασης μετά την επερχόμενη σύγκρουση ανατολής-δύσης! Προσέξτε ιδιαίτερα το βάθος στο οποίο φτάνει η ανάλυση τους. Συνδέεται επίσης με όσα έγραψα στη μελέτη μου "Τεχνο-Φεουδαρχία" το 2007.


Η πραγματική τάση πίσω από αυτό το σχέδιο είχε εκφρασθεί ήδη μετά το 2000 από τις Αναφορές του Ινστιτούτου Arlington το οποίο υποκρύπτει κ το λεγόμενο Ινστιτούτο για τον Νέο Αμερικανικό Αιώνα. Πρόκειται για τις λεγόμενες αναφορές  NBIC (Nano –Bio –Info - Cogno) οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας (http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/) πάνω στην σύγκλιση των τεσσάρων τεχνολογιών «άξονα», δηλ. Νανοτεχνολογία, Βιοτεχνολογία, Πληροφορική και Γνωσιακές Επιστήμες (Εγκέφαλος - Συνείδηση). Τελικό συμπέρασμα είναι ότι, ο πραγματικός λόγος για την  πλήρη απελευθέρωση του μη παραγωγικού κεφαλαίου δεν είναι ότι οι Επικυρίαρχοι έγιναν τόσο ανόητοι ώστε να αφήσουν να καταστραφούν τα μέσα παραγωγής αλλά γιατί αντιμετωπίζουν ένα ανυπέρβλητο πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό είχε εν μέρει εκτεθεί από εμάς στη μελέτη «Τεχνο-Φεουδαρχία» ( εκδ. Έσοπτρον, 2007).
Πρόκειται για την πλήρη αδυναμία συνέχισης της οικονομικής παραγωγής μέσω των δυνάμεων της Αγοράς χωρίς πρώτα να έχει προηγηθεί η καθολική κ πλήρης μετάλλαξη του Ανθρώπινου Είδους στη βάση των τεσσάρων προαναφερθέντων τεχνολογιών!  Το πρόβλημα αυτό αναμενόταν ήδη να οξυνθεί περί τα μέσα του 21ου αιώνα και οδηγεί αναγκαστικά στην διαίρεση του Ανθρώπου σε υπο-είδη με ελεγχόμενο μεταξύ τους ανταγωνισμό κ πρόσθετη πιθανή παραγωγή υπανθρώπων-εργατών (‘Sub-human Workers’, RAND Co. Report, 70s – έχει αποσυρθεί). Πρόκειται ουσιαστικά για την επανενεργοποίηση του παλιού Ναζιστικού σχεδίου «Lebensborn» και την εισαγωγή νόμων ανάλογων προς τα “Σχέδια Ειδικού Χειρισμού” (“Sonderbehandlung”,  1941, Action T4).
Θεοφάνης Ε. Ράπτης
Φυσικός-Προγραμματιστής
ΔΤΕ-ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

σημ.:Στο τέλος της ανάρτησης βρίσκεται ο σύνδεσμος για την "Τεχνο-Φεουδαρχία"
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΦΙΛΟ/ΦΙΛΗ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΎ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΩΝ!!!

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ"Τεχνο-Φεουδαρχία"
http://technicaleducationforum.wikispaces.com/file/view/TEXNO%CE%A6EOY%CE%94APXIA.pdf


Ελβετικό Ινστιτούτο (!) αποκάλυψε σε επίσημη μελέτη το παγκόσμιο εν ενεργεία δίκτυο μεταξύ των πολυεθνικών και μελέτησε μαθηματικά τη δυναμική του!!


o ArXiv είναι επίσημο δια-παν/μιακό όργανο προδημοσιεύσεων και όχι κάποιο περιθωριακό site.
Κατά τη γνώμη μου αυτό αποτελεί προοίμιο μεταγενέστερης προσπάθειας αναγνώρισης κάποιας εναλλακτικής μορφής παγκόσμιας διακυβέρνησης για την ομαλοποίηση της κατάστασης μετά την επερχόμενη σύγκρουση ανατολής-δύσης! Προσέξτε ιδιαίτερα το βάθος στο οποίο φτάνει η ανάλυση τους. Συνδέεται επίσης με όσα έγραψα στη μελέτη μου "Τεχνο-Φεουδαρχία" το 2007.


Η πραγματική τάση πίσω από αυτό το σχέδιο είχε εκφρασθεί ήδη μετά το 2000 από τις Αναφορές του Ινστιτούτου Arlington το οποίο υποκρύπτει κ το λεγόμενο Ινστιτούτο για τον Νέο Αμερικανικό Αιώνα. Πρόκειται για τις λεγόμενες αναφορές  NBIC (Nano –Bio –Info - Cogno) οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας (http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/) πάνω στην σύγκλιση των τεσσάρων τεχνολογιών «άξονα», δηλ. Νανοτεχνολογία, Βιοτεχνολογία, Πληροφορική και Γνωσιακές Επιστήμες (Εγκέφαλος - Συνείδηση). Τελικό συμπέρασμα είναι ότι, ο πραγματικός λόγος για την  πλήρη απελευθέρωση του μη παραγωγικού κεφαλαίου δεν είναι ότι οι Επικυρίαρχοι έγιναν τόσο ανόητοι ώστε να αφήσουν να καταστραφούν τα μέσα παραγωγής αλλά γιατί αντιμετωπίζουν ένα ανυπέρβλητο πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό είχε εν μέρει εκτεθεί από εμάς στη μελέτη «Τεχνο-Φεουδαρχία» ( εκδ. Έσοπτρον, 2007).
Πρόκειται για την πλήρη αδυναμία συνέχισης της οικονομικής παραγωγής μέσω των δυνάμεων της Αγοράς χωρίς πρώτα να έχει προηγηθεί η καθολική κ πλήρης μετάλλαξη του Ανθρώπινου Είδους στη βάση των τεσσάρων προαναφερθέντων τεχνολογιών!  Το πρόβλημα αυτό αναμενόταν ήδη να οξυνθεί περί τα μέσα του 21ου αιώνα και οδηγεί αναγκαστικά στην διαίρεση του Ανθρώπου σε υπο-είδη με ελεγχόμενο μεταξύ τους ανταγωνισμό κ πρόσθετη πιθανή παραγωγή υπανθρώπων-εργατών (‘Sub-human Workers’, RAND Co. Report, 70s – έχει αποσυρθεί). Πρόκειται ουσιαστικά για την επανενεργοποίηση του παλιού Ναζιστικού σχεδίου «Lebensborn» και την εισαγωγή νόμων ανάλογων προς τα “Σχέδια Ειδικού Χειρισμού” (“Sonderbehandlung”,  1941, Action T4).
Θεοφάνης Ε. Ράπτης
Φυσικός-Προγραμματιστής
ΔΤΕ-ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

σημ.:Στο τέλος της ανάρτησης βρίσκεται ο σύνδεσμος για την "Τεχνο-Φεουδαρχία"
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΦΙΛΟ/ΦΙΛΗ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΎ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΩΝ!!!

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ"Τεχνο-Φεουδαρχία"
http://technicaleducationforum.wikispaces.com/file/view/TEXNO%CE%A6EOY%CE%94APXIA.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου